Özce Madencilik ve Ticaret ve Limited şirketi 1983 yılında kurulmuş olup ilk aşamada Ankara Bala Kesikköprü bölgesindeki demir madeni ocaklarını işletmeye başlamıştır. Halen bu bölgedeki maden ocaklarında demir madeni iştirakimiz olan Güncem Madencilik tarafımızdan üretilip, Kırıkkale’ye sevk edilmekte ve buradan demiryolu ile Ardemir AŞ.’ ye gönderilmektedir.

1996 yılından itibaren ülkemizde özellikle inşaat sektöründeki nitelikli Delme Patlatma ihtiyacını gözlemleyen şirketimiz, piyasa ihtiyacı doğrultusunda Kontrollü Delme Patlatma Presplitting, Smooth Blasting ve üretime dönük Delme Patlatma hizmetleri vermeye başlamıştır. Delme-Patlatma hizmetlerinde çevre etkisi (ses-vibrasyon) göz önüne alınarak modern teknikler uygulanmaktadır. (non-elektrik kapsül, gecikme aralıklarının saptanması v b.)

Firmamız ayrıca, hayvancılık yetiştirme konusunda Ankara Kesikköprü beldesinde 400 sağmal kapasiteli süt çiftliği işletmeciliği de yapmaktadır. Çiftlik bünyesinde ayrıca 1MW kapasiteli güneş enerjisi sistemi bulunmaktadır.
Firmamız ortalama olarak 60 personelden oluşmaktadır. Kayıtlı sermayemiz 5.000.000,00 TL (beş milyon türk lirası) dır.

ŞİRKETLER GRUBU FAALİYET KONULARIMIZ

Firmamız temel olarak ‘’madencilik’’, ‘’delme-patlatma taahühtleri’’ ve ‘’süt çiftliği işletmeciliği’’ olmak üzere üç faaliyet konusunda çalışmalar yürütmektedir.

MADENCİLİK

İştirakimiz Güncem Madencilik tarafından yapılmaktadır.
(İştirakimiz %35’dir)
• 0-10 mm arası kırılmış sinterlik Demir cevheri üretimi-kırılması ve Kardemir AŞ’ye sevki
• Demir cevheri üteimine bağlı olarak dekapaj faaliyetleri
• Yıllık kapasite 300.000 ton cevherdir ve 2.000.000 m³ dekapaj yapılmaktadır.
• Toplam maden rezervi 4.000.000 tondur.

DELME VE PATLATMA TAAHHÜTLERİ

• Üretime dönük tekniğine uygun delme patlatma
• Kontrollü delme-patlatma
• Presplitting
• Smooth Basting

SÜT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİLİĞİ

• Toplam 400 sağmal kapasiteli
• 2×12 sağım kapasitesi
• 80 dönüm araziye kurulu

http://www.ozceciftligi.com/